Bruidsfotografie Hanriëtte van Leeuwen

Onze afspraken.  (Algemene leveringsvoorwaarden). 

Leveringen:

Jullie site verschijnt 3 tot 4 weken na jullie trouwdag op het internet.

Het geprinte album, als jullie daar voor kiezen, wordt geleverd 4 tot 5 weken nadat de lay-out door jullie is goed gekeurd.

Dit alles behoudens feestdagen en vakantieperioden.

De bestelde materialen, waaronder de bestanden, zijn tot 2 jaar na de huwelijksdatum opvraagbaar door het bruidspaar. Verzuimen jullie dit binnen deze periode te doen dan worden zij hierna vernietigd. De verplichting tot het betalen van de gehele factuur blijft bestaan.

Annuleringen:

Heel vervelend voor jullie. Daarom wordt bij annulering door het bruidspaar tot 6 maanden voor de trouwdag de gehele aanbetaling terug betaald.

Bij annulering door het bruidspaar tot 3 maanden voor de trouwdatum wordt de aanbetaling in rekening gebracht.

Bij annulering hierna wordt de gehele boeking volgens de bevestiging in rekening gebracht.

Annuleringen dienen per email en telefonisch kenbaar gemaakt te worden. Na ontvangst van deze berichten wordt de annulering schriftelijk door mij bevestigd. Annuleringen van foto-bestellingen dienen ook per email te geschieden. Na ontvangst worden ook deze door mij schriftelijk bevestigd.

Bij uitstel van een huwelijk schuiven wij eenmalig mee naar de volgende datum. Dit is kosteloos. De aanbetaling wordt dan echter niet meer gerestitueerd. Deze zal in mindering worden gebracht op de nieuwe eindfactuur n.a.v. de nieuwe trouwdatum.

Bestanden:

De bestanden zijn een door ons gemaakte selectie van de originele opnamen. Er worden minimaal 350 opnamen afgeleverd bij een volledige dagboeking.

De bestanden worden via Wetransfer verstuurd nadat de gehele factuur is voldaan.

Verhindering:

Bij verhindering van de fotograaf wordt er voor passende vervanging gezorgd.

Betalingen:

Fotoreportage A: de eerste helft dient binnen veertien dagen voldaan te worden na de ontvangst van de factuur/bevestiging. De tweede helft, plus reiskosten en evt. extra's, dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de tweede factuur.

Fotoreportage B: het eerste gedeelte dient binnen veertien dagen voldaan te worden na de ontvangst van de factuur/bevestiging. Het tweede gedeelte dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de tweede factuur. Het derde gedeelte bij het ophalen van de materialen.

Reiskosten:

Km vergoeding wordt gerekend vanaf Does 18 in de Meern, ongeacht waar de fotograaf vandaan komt.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag.

De fotograaf behoudt zich het recht voor foto's te publiceren uitsluitend voor zakelijke doeleinden (bijv. in voorbeeldboeken en/of de website), tenzij nadrukkelijk ander is overeengekomen,


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston